Nick van Poelgeest

Nick van Poelgeest - Weg zonder tijd

Coverfoto: Saskia Juliette Schoonebeek
Weg zonder tijd

Martin komt na een ongeval bij in het ziekenhuis en heeft geen idee van wat er zich heeft afgespeeld. Zijn verleden komt in flarden terug, waarbij hij moeite heeft alles in de juiste volgorde en perspectief te plaatsen. Waar is zijn vriendin Myrthe? Zijn vrienden zeggen dat deze verhouding allang voorbij is en hij alweer een tijdje een open relatie heeft met model Katinke. Het leven is als een puzzel en Martin probeert alle stukjes weer op de juiste plek te krijgen. Hoe groot is het zwarte gat in zijn geheugen en wat is daarin gebeurd?
Weg zonder tijd
ISBN 978-90-484-3112-0

Bestel via bol.com

Over schrijven.

Schrijven is beleving. Geen verhaaltje verzinnen, maar beleving omzetten in woorden en zo tot een verhaal komen. Schijt aan gedicteerde structuren en schema's, geen valse schroom om in alles inspiratie te zien en vooral geen angst om in herhaling te vallen. Geen restricties en even zoveel waarheden als zinnen. En al net zoveel leugens. Willen schrijven in plaats van vooral schrijver willen zijn.Nick van PoelgeestTien jaar geleden maakte ik de eerste opzet met als werktitel 'Nachtvlinder', nadat ik vier manuscripten had voltooid. De eerste opzet bleef enkele jaren liggen omdat ik vooral met andere dingen bezig was en een aantal jaren nauwelijks tot schrijven kwam. In 2004 heb ik het concept weer opgepakt en twee jaar later de eerste versie afgerond, in 2008 herschreven en op 10 februari 2011 uitgegeven. 'Nachtvlinder' staat voor een personage dat zich met name in duister getinte tijden vertoont in de beleving van de hoofdpersoon. Dat gegeven is overeind gebleven, maar los van de term, die de werktitel was, ingevuld.

In al mijn teksten speelt tijd een voorname rol en dan met name hoezeer bepaalde perioden in het leven op elkaar van invloed zijn. Romantiseren kan een welkome bijdrage aan de beleving van een nostalgisch genoegen leveren en wanneer je een pijnlijke herinnering weet te verdoven kan iets in gedachten louter mooi zijn. Maar voor alles zou 'De herinnering verdoofd' het verhaal moeten zijn van de lezer, omdat ieder zijn of haar eigen thema aan een boek verbindt. En laat ik daar niet de storende factor in zijn.


Over de auteur.

Nick van PoelgeestNick van Poelgeest (Amsterdam, 1972) was aanvankelijk vooral met andere kunstvormen bezig, maar ontdekte dat schrijven de beste manier was om zijn expressie te uiten. Via de kunstacademie kwam hij in Enschede terecht, waar hij nog steeds woonachtig is. Nick was werkzaam als radio presentator, hoofdredacteur, DJ en bedenker van formats voor radio en tv en besloot zich in 2008 in de eerste plaats te gaan richten op het schrijven van romans.